เที่ยวสงกรานต์หลวงพระบาง 2560 ตักบาตรข้าวเหนียว สรงน้ำพระ ก่อกองทราย ล่องแม่น้ำโขง
       
1
PACKAGE TOUR หลวงพระบาง
Jan01 : VLPG04 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 4 วันทัวร์(PG)
โดย..... สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง มค.-ธค.60
ท่านละ xx,000 บาท
Jan04 : LPG03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(PG)
เที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดย..... สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
เดินทางได้ทุกวัน ตั่งแต่ 2-9 ท่าน (มค.-ธค.60)
ท่านละ x,000 บาท

Jan05 : LFD03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(FD)
โดย... สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทางได้ทุกวัน ตั่งแต่ 2-9 ท่าน (มค.-ธค.60)
ท่านละ x,000 บาท
Jan02 : UBP03 อุบลฯ-ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-ดาดฟาน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดภู 3 วัน(เครื่อง)
เที่ยวสบายเต็มอิ่ม โดย..... สายการบิน...(SL,FD,DD,PG,WE)
เดินทางได้ทุกวัน ตั่งแต่ 2-9 ท่าน (มค.-ธค.60)
ท่านละ xx,900 บาท
Jan03 : STM03 พม่าตอนใต้-บ้านมูดอง-บ้านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด 3 วัน 2 คืน(รถ)
เดินทาง….โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น
(เมนูพิเศษ: กั้งตัวใหญ่ๆ ท่านละ 1 ตัว) บัตรประชาชนใบเดียว ก็เที่ยวพม่าตอนใต้ได้

2
ลาวเหนือ  :     หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์ (QV)   ปี 2560    

Nov03 LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
โดย... สายการบินลาวแอร์ไลน์  บินภายใน 1 เที่ยว
เดินทาง 
6-8, 3-5, 17-19 กพ., 3-5 มีค., 17-19 มีค. ท่านละ 17,900
13-15, 15-17 เม.ย.60  ท่านละ 19,900
31 มีค.-2 เม.ย., 7-9 เม.ย., 29 เม.ย.-1 พค., 5-7, 12-14, 26-28 พค.  ท่านละ 17,900


Nov05 LVT03 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
เดินทาง 20-22 มค., 11-13 กพ.60  (มค.-พค.60);
ท่านละ  17,900 บาท

Nov06 PLQ03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน(QV)
เที่ยวครบจุใจ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
เดินทาง 
มค.-พค.60 (ออกเดินทางทุกวันศุกร์ 6-8 ท่านเดินทาง)
ท่านละ 15,900

Nov08 VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
เดินทาง
6-8, 20-22 มค., 3-5, 17-19 กพ., 3-5 มีค., 17-19 มีค. ท่านละ 14,900
11-13 กพ., 13-15, 15-17 เม.ย., 5-7 พค.60 ท่านละ 15,900
31 มีค.-2 เม.ย., 7-9 เม.ย., 29 เม.ย.-1 พค., 12-14, 26-28 พค. ท่านละ 14,900

Nov09 PLVT04 ลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
เดินทาง
12-15, 26-29 มค., 10-13, 23-26 กพ., 9-12, 23-26 มีค. ท่านละ 18,900
13-16, 14-17 เม.ย.60 ท่านละ 20,900
20-23 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พค., 4-7, 18-21, 25-28 พค.60 ท่านละ 18,900


Nov04 LXV04 หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์ บินภายใน 1 เที่ยว
เดินทาง  มค.-พค.60;
ท่านละ 19,900

Nov07 PXV04 ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
เดินทาง   
12-15, 26-29 มค., 10-13, 23-26 กพ., 9-12, 23-26 มีค.
ท่านละ 17,900
13-16, 14-17 เม.ย.60  ท่านละ 18,900
20-23 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พค., 4-7, 18-21, 25-28 พค.60
ท่านละ 17,900

   
3
ลาวเหนือ  :     หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ (PG ,FD)   ปี 2560    
Nov35 LPG03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(PG)
เที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดย..... สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
ดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท

Nov45
VVL03 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วันทัวร์(PG)
โดย..... สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง มค.-ธค.60
ท่านละ xx,000 บาท

Nov44
VLPG04 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 4 วันทัวร์(PG)
โดย..... สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง มค.-ธค.60
ท่านละ xx,000 บาท

Nov36 LFD03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(FD)
โดย... สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท

Nov43
VFD03 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วันทัวร์(FD)
โดย..... สายการบินบางไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง มค.-ธค.60
ท่านละ xx,000 บาท

Nov46
VFD04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(FD)
เที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดย..... สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง มค.-ธค.60
ท่านละ xx,000 บาท
   
4
ลาวใต้ : อุบลราชธานี ปากเซ หลี่ผี คอนพะเพ็ง วัดพู 5,3 วัน (รถ,เครื่อง) ปี 2560    
Nov31 PTL41-A กรุงเทพฯ-อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดผาส้วม
เที่ยวสบายเต็มอิ่ม 5 วันทัวร์ เดินทาง ... โดยรถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ 8,900 บาท
Nov29 USP03 อุบลฯ-สามพันโบก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-อุบลฯ 3 วันทัวร์(TG)
ที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดย..... สายการบิน Thai Smile
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท
Nov30 UBP03 อุบลฯ-ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-ดาดฟาน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดภู 3 วัน(เครื่อง)
ที่ยวสบายเต็มอิ่ม โดย..... สายการบิน...(SL,FD,DD,TG)
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท
5
ลาวเหนือ : หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ 3,4 วันเดินทางโดยรถตู้-บัส
Nov02 LKD03 เลย-ท่าลี่-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-ไชยะบุลี-เลย 3 วันทัวร์ (รถตู้)
เที่ยวเมืองเลย เลยไปเชียงคาน ชมสะพานน้ำเหืองไทย-ลาว ที่ท่าลี่ หลบหนีฝูงชนไปเมืองแก่นท้าว
แม่นแล้วเฮาแวะเมืองปากลาย เยื้องกลายไปไชยะบุลี ข้ามน้ำโขงอีกทีไปเมืองนาน
เพื่อพบพานพี่น้องลาว ชาวหลวงพระบาง
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,000 บาท

Nov11 LPVN04: เลย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 4 วันทัวร์ (รถตู้)
เที่ยวเมืองเลย เลยไปเชียงคาน ชมสะพานน้ำเหืองไทย-ลาว ที่ท่าลี่ หลบหนีฝูงชนไปเมืองแก่นท้าว
แม่นแล้วเฮาแวะเมืองปากลาย  เยื้องกลายไปไชยะบุลี ข้ามน้ำโขงอีกทีไปเมืองนาน
เพื่อพบพานพี่น้องลาว ชาวหลวงพระบาง
เดินทางมค.-พค.60                                                                       
ท่านละ  x,900 บาท

Nov13 UXL03 อุตรดิตถ์-ด่านภูดู่-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-อุตรดิถต์  3 วัน  (รถตู้)
เที่ยวเมืองลับแล ชะแง่ไปแอ๋วสาวลาวบ้านผาแก้ว แล้วเลี้ยวไปปากลาย สบายใจไปไชยะบุรี
รู้สึกตัวอีกทีหนีข้ามโขงไปเมืองนาน เพื่อพบพานพี่น้องลาว ชาวหลวงพระบาง
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ  x,900 บาท

Nov37 BPX03 บึงกาฬ-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิ่ว-ปากซัน-บึงกาฬ 3 วันทัวร์
เดินทางโดย. รถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท
Nov33 PTL22-A กรุงเทพฯ-หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 6 วันทัวร์
เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน ***โดยรถบัส***
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ xx,900 บาท

Nov34 PTL22 หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 4 วันทัวร์ (รถตู้)
เที่ยวครบเต็มอิ่ม 4 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท

Nov28 UTH04 อุดรธานี-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-อุดรธานี 4 วันทัวร์(เครื่อง)
โดยสายการบิน...(DD,FD,TG,PG,SL)
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท

 

6
ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง (น่าน,พะเยา เชียงของ)โดย รถ-เรือ/เรือ-เรือ/รถ-เรือ-รถ
Nov39 NRP03 น่าน-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-ปากแคน-ห้วยโก๋น-น่าน 3 วัน
จากน่าน ชายแดนไทย-ลาว ล่องเรือน้ำโขง... สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ไปเรือ-กลับเรือ
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท
Nov38  NRX03 น่าน-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-ไชยะบุรี-หงสา-น่าน 3 วัน
จากน่าน ชายแดนไทย-ลาว ล่องเรือน้ำโขง-สู่หลวงพระบาง ไปเรือ-กลับรถ
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ x,900 บาท

Nov14 NLVK04 น่าน-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 4 วัน (รถ- เรือ-รถ)
เมืองน่าน ประตูสู่ สปป.ลาว, เวียดนาม, สิบสองปันนา
เดินทาง มค.-พค.60  
ท่านละ  x,000  บาท
Nov26 BPL04 -ภูซาง-บ้านฮวก-ปากคอบ-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-ปากแบ่ง-
บ้านฮวก-ภูซาง 4 วัน
(รถ-เรือ)
อำเภอภูซาง-จังหวัดพะเยา ประตูสู่ สปป.ลาว, เวียดนาม, สิบสองปันนา
บัตรประชาชนใบเดียว ก็เที่ยวเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ได้
เดินทาง มค.-พค.60 (กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้เอง)
ท่านละ x,000 บาท

Nov25 HLVU05 เชียงของ-ห้วยทราย-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-อุดรธานี 5 วัน (รถ-เรือ-รถ)
เมืองเชียงของ ประตูสู่ สปป.ลาว, เวียดนาม, สิบสองปันนา
เดินทาง มค.-พค.60
ท่านละ xx,900 บาท

   
7
  จีนตอนใต้ : เชียงของ หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง สิบสองปันนา คุนหมิง
 
BTLJ06: เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วันทัวร์(รถตู้)
โดย... รถตู้ปรับอากาศ, รถโค้ชปรับอากาศ
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
8
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง/อินทร์แขวน/พุกาม/ มัณฑเลย์ /เชียงตุง/ทวาย/มะริด/ตะนาวศรี
 

Dec03 MTM04 เจาะลึกมัณฑะเลย์-เมย์เมี่ยว-สกายน์-มิงกุน-อังวะ-อมรปุระ 4 วัน(TG)
โดย..... สายการบินไทย(TG) Thai
เดินทาง มค.-พค.60 ท่านละ xx,900 บาท

Dec04 MTG04 พม่า-มัณฑะเลย์-มอญยอ-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์ 4วัน(TG-รถ-TG)
โดยสายการบินไทย(TG) Thai
เดินทาง มค.-พค.60 ท่านละ xx,900 บาท

Dec05 MPS03 มัณฑะเลย์-เมย์เมี่ยว-สกายน์-อมรปุระ-มัณฑะเลย์ 3 วัน(TG)
โดย..... สายการบินไทย(TG) Thai
เดินทาง มค.-พค.60 ท่านละ xx,900 บาท
Dec06 MMY05 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ดอนเมือง
5 วัน 4 คืน โดย... รถยนต์ และเครื่องบิน(สายการบินนกแอร์ DD)
เดินทาง มค.-พค.60 ท่านละ xx,900 บาท
Dec07 MBIY04 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลสาบอินเล-ย่างกุ้ง 4 วัน(TG)
โดย..... สายการบินไทย(TG) Thai
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ xx,900 บาทDec02 PTM03 แม่สาย-เมืองลา-เชียงตุง(รัฐฉาน)-พม่า 3 วันทัวร์(รถตู้/รถบัส)
มค.-พค.60 (ครบ 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน) ท่านละ 8,900 บาท

Dec01 STM03 พม่าตอนใต้-บ้านมูดอง-บ้านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด 3 วัน 2 คืน(รถ)
เดินทาง….. โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น (เมนูพิเศษ: กั้งตัวใหญ่ๆ ท่านละ 1 ตัว)
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ 10,900 บาท

Dec08 DAWE03 ทะเลอันดามัน-กาญจนบุรี-ทวาย(พม่า) 3 วัน 2 คืน(รถตู้)
เที่ยวเมืองทวาย... อันดามันใกล้แค่เอื้อม เดินทาง…โดยรถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง ** 6-8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน** ท่านละ 9,900 บาท

   
9
 กัมพูชา : นครวัด นครธม/โตนเลสาบ / พนมเปญ/โฮจิมินห์
Dec09 RWE03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(WE)
เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ พักระดับ 4 ดาว
โดย..... สายการบิน THAI SMILE
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ xx,900 บาท

Dec10 RPV05 ปอยเปต-นครวัด-บันเตียเสรย์-พนมเปญ-โฮจิมินห์ 5 วันทัวร
เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ ที่กัมพูชา และสัมผัสเวียดนามใต้ ที่โฮจิมินห์ ไปรถ-กลับเครื่องบิน
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ xx,900 บาท

Dec11 RPP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-พนมกุเลน 3 วัน(PG)
สัมผัสมนต์เสน่ห์อาณาจักรขอมโบราณ โดย... สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ xx,900 บาท
Dec12 REP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน(FD)
สัมผัสมนต์เสน่ห์อาณาจักรขอมโบราณ โดย... สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ x,500 บาท

Dec13 REB03 ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(รถตู้)
เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ พักระดับ 4 ดาว โดย..... รถโค้ชปรับอากาศ
เดินทาง มค.-ธค.60 ท่านละ 8,900 บาท

 
10
  เวียดนาม : ฮานอย ฮาลอง /โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่/เว้ ดานัง ฮอยอัน
  เวียดนามเหนือ
วียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-บั๊คฮา-ซาปา-ลาวไก-นิงห์บิงห์ 6 วัน
เจาะลึกซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
หนองคาย-เวียงจันทน์-เมืองวิงห์-ฮาลองบก-ฮาลองเบย์-ฮานอย
เที่ยวเต็มอิ่ม จุใจ 7 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
เวียดนามเหนือ เดียนเบียนฟู-ซาปา-ลาวกาย-ฮานอย 8 วันทัวร์
ที่ยวสมรภูมิรบ เดียนเบียนฟู และซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน ไปรถ-กลับเครื่อง(VJ)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
 
เวียดนามกลาง
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-สะหวันเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 6 วัน(รถ)
เวียดนามกลาง เส้นทางยอดฮิต โดย... รถตู้,รถโค้ชปรับอากาศ VIP
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
  เวียดนามใต
โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท 4 วัน(FD)
มนต์เสน่ห์เมืองตากอากาศดาลัท โดย... สายการบินแอร์เอเชีย
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
คาราวาน
  คาราวานทัวร์ ไทย -ลาว อีกรสชาติหนึ่งของการท่องเที่ยว
 
 
ชมภาพประทับใจจากการเดินทางของอินโดไชน่าออนทัวร์ Indochinaontour.com
หลวงพระบาง
ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทพู
ล่องโขง ชมธรรมชาติ
ทุ่งไหหิน ซำเหนือ
สงกรานต์ หลวงพระบาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ซาปา เดียนเบียนฟู
ดาลัด มุยเน่
พม่า พุกาม มัณฑเลย์
กัมพูชา นครวัด นครธม
บาหลี อินโด
จีน สิบสองปันนา
ทริปพนักงานแบ๊งค์
ทริปช่างภาพแคนนอน
More
Links
 
ภายในประเทศ
o ททท.การท่องเที่ยวไทย
o กรมการท่องเที่ยว
o แผนที่ทางหลวง
o หาพิกัดดาวเทียม
o สนามบินสุวรรณภูมิ
o กรมอุตุนิยมวิทยา
o ตำรวจทางหลวง
o ดูทีวีทุกช่องผ่านเว็บ
o เทียบเวลาทั่วโลก


ต่างประเทศ
o การท่องเที่ยว สิงคโปร์
o การท่องเที่ยว ฮ่องกง
o การท่องเที่ยว เกาหลี
o การท่องเที่ยว ญี่ปุ่น
o ททท.ออสเตรเลีย
o ทำ Passport
 
 
 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 0-2966-7532, 08-1835-9609, 08-1913-0219
1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : indochinaontour@gmail.com