www.indochinaontour.com
 
      

ภาพชุดล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง

ภาพชุดเมืองหลวงพระบาง มรดกโลก
ภาพชุดเที่ยวลาวใต้ เมืองปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง
 
ภาพชุดเมืองเวียงจันทน์

ภาพชุดเมืองวังเวียงเที่ยวลาวกันดีกว่า


ลาวเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรม  การดำเนินชีวิตยังเป็นแบบเรียบง่าย หรือแบบพอเพียง  ขณะเดียวกันก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น   การตักบาตรข้าวเหนียวยังพบเห็นเป็นประจำวันในทุกๆเช้า ซึ่งส่งผลให้คนลาวมีอัธยาศัยดี  มีจิตใจที่ใสซื่อ หากใครได้ๆไปเที่ยวก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเอง 

นี่คือเสน่ห์ของชนชาติลาวซึ่งอดีตเรียกว่า “อาณาจักรล้านช้าง”  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่มีอายุราว 7-800 ปี ( พ.ศ.1896)  หรือประมาณ 100 ปี นับจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (พ.ศ.1792)

ลาวล้านช้าง หรือลาวเชียงทอง (ตามชื่อวัดเชียงทอง)  ถือเป็นต้นกำเนิดชาติพันธ์ของลาวนับจากอพยพลงมาจากอาณาจักรน่านเจ้าของจีนหลังถูกชนชาติมองโกลรุกราน  จากนั้นจึงค่อยๆถอยร่นลงมาตามลำน้ำโขงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย  

แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศลาวถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้เลี้ยงชีพและใช้ทำการเกษตรมาตั้งแต่ยุคโบราณกาล ระยะทางที่ไหลผ่านประเทศลาวประมาณ 1,835 กม.

นอกจากลาวจะมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลักแล้ว ก็ยังมีแม่น้ำสายรองๆอีกจำนวน 11 สาย  ซึ่งช่วยสร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ของลาวเป็นอย่างมาก  จนได้ชื่อว่าลาวเป็นแหล่งพลังงานน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศทางแถบอินโดจีน  แม้แต่ประเทศไทยก็ยังต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศลาว

คนไทยอาจรู้สึกแปลกใจเมื่อเดินทางเข้าสู่ดินแดนของลาว  เพราะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าไม้  โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หาพบได้ยาก หรือจะหาได้ก็เฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติเท่านั้น  แต่ในประเทศลาวกลับพบเห็นมากมาย บางพื้นที่ก็เป็นป่าทึบ  

ประเทศลาวหรือ สปป.ลาว ในอดีตเคยตกเป็นประเทศในอาณานิคมของฝรั่งเศสพร้อมๆกับประเทศเวียดนามและกัมพูชา  และหลังจากประเทศเวียดนามได้รับอิสระภาพจากฝรั่งเศสแล้ว  ลาวและกัมพูชาก็เป็นอิสระพร้อมๆกัน  ตามสนธิสัญญาเจนีวาเมื่อปี พ.ศ.2497  หรือเมื่อ 57 ปีก่อน

หลังจากลาวหลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสไปได้ไม่นาน ก็ต้องประสบปัญหาภายใน มีการแย่งอำนาจของฝ่ายรัฐบาล  จนนำพาประเทศเข้าสู่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ หรือที่เรียกว่า “ลาวแดง “

อ่านต่อ
 
   
ภาพชุดล่องเรือแม่น้ำโขง : เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองฝั่งโขง ทานอาหารถูกปากบนเรือ ถ่ายภาพแก่งหินประหลาด ดูแม่ยิงลาวอาบน้ำ ฯลฯ
 

 


  


 
 

     
 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 0-2966-7532, 08-1835-9609, 08-1913-0219

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : indochinaontour@gmail.com